Lịch các sự kiện thiên văn năm 2021

0
5728

Một năm sắp qua đi, năm mới đang đến gần. Hãy cùng tìm hiểu những sự kiện thiên văn thú vị gì đang chờ đợi chúng ta trong năm mới 2021.

Tài liệu lịch thiên văn này chủ yếu được dịch từ website Seasky, ngoài ra có tham khảo nhiều website khoa học uy tín như Earthsky, NASA, Time & Date, v.v… Thời gian diễn ra các sự kiện thiên văn trong bài viết đều đã được quy đổi ra giờ Việt Nam.

Nhật thực ngày 20/5/2012, chụp tại New Mexico, Hoa Kỳ. Tác giả: Colleen Pinski

THÁNG 1

 • Ngày 2, 3 tháng 1 – Mưa sao băng Quadrantids
 • Ngày 13 tháng 1 – Trăng non
 • Ngày 24 tháng 1 – Sao Thủy ở vị trí cực đối phía đông
 • Ngày 29 tháng Giêng – Trăng Tròn

XEM CHI TIẾT

THÁNG 2

 • Ngày 12 tháng 2 – Trăng non
 • Ngày 17 tháng 2 – Trăng tròn

XEM CHI TIẾT

THÁNG 3

 • Ngày 06 tháng 3 – Sao Thủy ở vị trí ly giác cực đại phía Tây
 • Ngày 14/3 – Trăng mới
 • Ngày 20/3 – Xuân Phân
 • Ngày 20 tháng 3 – Sao Kim ở vị trí ly giác cực đại phía Tây
 • Ngày 29/3 – Trăng Tròn

XEM CHI TIẾT

THÁNG 4

 • Ngày 12/4 – Trăng non
 • Ngày 22, 23 tháng 4 – Mưa sao băng Lyrids
 • Ngày 27/4 – Trăng tròn, Siêu trăng

XEM CHI TIẾT

THÁNG 5 

 • Ngày 6, 7 tháng 5 – Mưa sao băng Eta Aquarids
 • Ngày 12/5 – Trăng Non
 • Ngày 17 tháng 5 sao Thủy đạt ly giác cực đại phía Đông
 • 26/5 – Trăng Tròn, Siêu Trăng
 • 26/5 – Nguyệt Thực toàn phần

XEM CHI TIẾT

THÁNG 6

 • Ngày 10/6 – Trăng non
 • Ngày 10/6 – Nhật thực vành khuyên
 • Ngày 21/6 – Hạ chí
 • Ngày 25/6 – Trăng tròn, Siêu trăng

XEM CHI TIẾT

THÁNG 7 

 • Ngày 04/07 – Sao Thủy ở vị trí ly giác cực đại phía Tây
 • Ngày 28, 29/07 – Mưa sao băng Delta Aquarids

XEM CHI TIẾT

THÁNG 8 

 • Ngày 02/08 – Sao Thổ ở vị trí xung đối
 • Ngày 08/08 – Trăng mới
 • Ngày 12 – 13/08 – Mưa sao băng Anh Tiên (Perseids)
 • Ngày 19/08 – Sao Mộc ở vị trí xung đối
 • Ngày 22/08 – Trăng Tròn, Trăng Xanh

XEM CHI TIẾT

THÁNG 9

 • Ngày 7/9 – Trăng mới
 • Ngày 14/9 – Sao Hải Vương ở vị trí xung đối
 • Ngày 14//9 – Sao Thủy đạt ly giác cực đại về phía Đông
 • Ngày 20/9 – Trăng tròn
 • Ngày 23/9 – Thu phân

XEM CHI TIẾT

THÁNG 10

 • Ngày 6 tháng 10 – Trăng mới
 • Ngày 7 tháng 10 – Mưa sao băng Draconids
 • Ngày 20 tháng 10 – Trăng tròn
 • Ngày 21, 22 tháng 10 – Mưa sao băng Orionids
 • Ngày 25 tháng 10 – Sao Thủy đạt ly giác Tây cực đại
 • Ngày 29 tháng 10 – Sao Kim đạt ly giác Đông cực đại

XEM CHI TIẾT

THÁNG 11

 • 5/11 – Trăng Non
 • 4-5/11 – Mưa sao băng Taurids
 • 5/11 – Sao Thiên Vương ở vị trí đối lập
 • 17-18/11 – Mưa sao băng Leonids
 • 19/11 – Nguyệt thực một phần
 • 20/11 – Trăng Tròn

XEM CHI TIẾT

THÁNG 12

Ngày 4/12: Trăng mới

 • Ngày 4/12: Nhật thực toàn phần
 • Ngày 13,14 tháng 12: Mưa sao băng Song Tử (Geminids)
 • Ngày 19/12: Trăng tròn
 • Ngày 21/12: Đông chí
 • Ngày 21,22/12: Mưa sao băng Ursids

XEM CHI TIẾT


Hội Thiên văn Nghiệp dư Hà Nội (HAS)

Nhóm dịch thuật HAS

Biên tập: Vũ Huyền Châu, Earthgrazer

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here