Lịch các sự kiện thiên văn năm 2021

0
668

Một năm sắp qua đi, năm mới đang đến gần. Hãy cùng tìm hiểu những sự kiện thiên văn thú vị gì đang chờ đợi chúng ta trong năm mới 2021.

Tài liệu lịch thiên văn này chủ yếu được dịch từ website Seasky, ngoài ra có tham khảo nhiều website khoa học uy tín như Earthsky, NASA, Time & Date, v.v… Thời gian diễn ra các sự kiện thiên văn trong bài viết đều đã được quy đổi ra giờ Việt Nam.

Nhật thực ngày 20/5/2012, chụp tại New Mexico, Hoa Kỳ. Tác giả: Colleen Pinski

THÁNG 1

 • Ngày 2, 3 tháng 1 – Mưa sao băng Quadrantids
 • Ngày 24 tháng 1 – Sao Thủy ở vị trí cực đối phía đông

XEM CHI TIẾT

THÁNG 2

 • Ngày 12 tháng 2 – Trăng non
 • Ngày 17 tháng 2 – Trăng tròn

XEM CHI TIẾT

THÁNG 3

 • Ngày 06 tháng 3 – Sao Thủy ở vị trí ly giác cực đại phía Tây
 • Ngày 20 tháng 3 – Sao Kim ở vị trí ly giác cực đại phía Tây

XEM CHI TIẾT

THÁNG 4

 • Ngày 22, 23 tháng 4 – Mưa sao băng Lyrids

XEM CHI TIẾT

THÁNG 5 

 • Ngày 6, 7 tháng 5 – Mưa sao băng Eta Aquarids
 • Ngày 17 tháng 5 sao Thủy đạt ly giác cực đại phía Đông
 • 26/5 – Trăng Tròn, Siêu Trăng
 • 26/5 – Nguyệt Thực toàn phần

XEM CHI TIẾT

THÁNG 6

 • 10/6 – Nhật thực vành khuyên
 • 25/6 – Trăng tròn, Siêu trăng

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 7 

 • Ngày 04/07 – Sao Thủy ở vị trí ly giác cực đại phía Tây
 • Ngày 28, 29/07 – Mưa sao băng Delta Aquarids

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 8 

 • 02/08 – Sao Thổ ở vị trí xung đối
 • 12 – 13/08 – Mưa sao băng Anh Tiên (Perseids)
 • 19/08 – Sao Mộc ở vị trí xung đối
 • 22/08 – Trăng Tròn, Trăng Xanh

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 9

 • 14/9 – Sao Hải Vương ở vị trí xung đối
 • 14//9 – Sao Thủy đạt ly giác cực đại về phía Đông

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 10

 • Ngày 7 tháng 10 – Mưa sao băng Draconids
 • Ngày 21, 22 tháng 10 – Mưa sao băng Orionids
 • Ngày 25 tháng 10 – Sao Thủy đạt ly giác Tây cực đại
 • Ngày 29 tháng 10 – Sao Kim đạt ly giác Đông cực đại

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 11

 • 4-5/11 – Mưa sao băng Taurids
 • 5/11 – Sao Thiên Vương ở vị trí đối lập
 • 17-18/11 – Mưa sao băng Leonids
 • 19/11 – Nguyệt thực một phần

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 12

 • Ngày 4/12: Nhật thực toàn phần
 • Ngày 13,14 tháng 12: Mưa sao băng Song Tử (Geminids)
 • Ngày 21,22/12: Mưa sao băng Ursids

→ XEM CHI TIẾT


Hội Thiên văn Nghiệp dư Hà Nội (HAS)

Nhóm dịch thuật HAS

Biên tập: Vũ Huyền Châu, Earthgrazer

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here