Hội thiên văn nghiệp dư Hà Nội xin gửi các bạn một số tài liệu cho các bạn yêu thiên văn, tài liệu được tổng hợp từ nhiều người. Chúc các bạn ngày càng yêu thiên văn học hơn nữa

Pass giải nén: thienvanhanoi.org

Lược sử thời gian:
https://drive.google.com/file/d/1IfdpIMNQQCRFLqE_Dqu9L_s7e0xIb8aH/view?usp=sharing

Giai điệu dây và bản giao hưởng vũ trụ:
https://drive.google.com/file/d/1y4snavTViyh1bvKhdPPLUyNcpsFqvqJt/view?usp=sharing

Lịch sử thiên văn học:
https://drive.google.com/file/d/1sXDuoHtfHDY7RLX5Ikis8pQZjaA2HIzl/view?usp=sharing

Thiên văn học cơ bản:
https://drive.google.com/file/d/1u3pqaDGBrKXTAxccb94MdLUTsuEvtGuH/view?usp=sharing

LS quan sát bầu trời:
https://drive.google.com/file/d/1kSwoI1VF2qWZ7Nhr12-D1CchQBUTNZ_H/view?usp=sharing

Hướng dẫn quan sát bầu trời:
https://drive.google.com/file/d/1HqQFqXMXE1vTvdFn4yp4PjQFrJjKCKwa/view?usp=sharing

Hố đen vũ trụ:
https://drive.google.com/file/d/11kj3voODIEHf7jxPsKJy4qD7F_IDAQ89/view?usp=sharing

Hệ Mặt Trời:
https://drive.google.com/file/d/1n2RFsMGPO064L_1JgQci0yz7OCLMsyki/view?usp=sharing

Từ điển thiên văn học:
https://drive.google.com/file/d/1nYilg7N2AYetNuJuKYqbkXfZO6e-_ghI/view?usp=sharing

Tính toán kính thiên văn phản xạ:
https://drive.google.com/file/d/1cQ_PlbiT3MjzMXiI4tXG9v37-GoVNAyh/view?usp=sharing

Hướng dẫn làm kính thiên văn phản xạ:
https://drive.google.com/file/d/16sjTE3FaaRgiDdzvia18b68k849uFN9L/view?usp=sharing

Thuyết tương đối cho mọi người:
https://drive.google.com/file/d/1PIE9P9ezDrMY9QIbPR-fQvRLiUR7_Oj0/view?usp=sharing

Giáo trình thiên văn học:
https://drive.google.com/file/d/1doqNCHcn-oICrF6aFCEyChcIWLaiAPmi/view?usp=sharing

Bigbang 3 phút đầu tiên:
https://drive.google.com/file/d/1fnC07eQVRToc5HfbktvwAGyEtwPoNLxn/view?usp=sharing

Các tài liệu có thể đã lỗi thời các bạn nên lưu ý và xác nhận chính xác thông tin qua nhiều tài liệu khác.