cuahangthienvan@gmail.com HN: 098.737.1688 - 0936.197.577
Ống nhòm dạng thẳng (Roof)