Bộ 04 vòng chặn lắp chân thị kính (Eyepiece Parfocal Rings) 1.25 inch

900,000  400,000 

Sản phẩm đã qua sử dụng

Mọi thông tin cần tư vấn đặt hàng liên hệ hotline: 098.737.1688