Trong tầm giá này bạn đã có thêm những sự lựa chọn chất lượng để có thể quan sát một cách tốt hơn.

Trong đó bạn có thể sử dụng một số mẫu kính khúc xạ và phản xạ chất lượng.

Mỗi mẫu kính sẽ có những ưu điểm và nhược điểm riêng nên bạn sẽ cần lựa chọn sao cho phù hợp.

Apollo D114F900 ATZ: https://thienvanhanoi.org/cuahang/product/kinh-thien-van-phan-xa-apollo-114-atz/

Apollo D80F400EQ1: https://thienvanhanoi.org/cuahang/product/kinh-thien-van-khuc-xa-80f400eq-1/

Celestron PowerSeeker 70AZ: https://thienvanhanoi.org/cuahang/product/celestron-powerseeker-70f700az/

Celestron Astromaster 70AZ: https://thienvanhanoi.org/cuahang/product/celestron-astromaster-70f700az/

Celestron SCTW 80: https://thienvanhanoi.org/cuahang/product/kinh-thien-van-khuc-xa-celestron-sctw-80/

Meade Infinity 70AZ: https://thienvanhanoi.org/cuahang/product/kinh-thien-van-meade-d70f700az/