Meade Series 4000 f/6.3 focal reducer/Field Flattener

3,000,000  1,500,000 

Meade Series 4000 f/6.3 focal reducer/Field Flattener

Cấu tạo gồm 4 thấu kính ghép lại

Đường kính thông quang 41mm

Tráng phù chống phản quang Multicoated.

Mọi thông tin cần tư vấn đặt hàng liên hệ hotline: 098.737.1688