Lịch các sự kiện thiên văn năm 2020

0
12295

Một năm sắp qua đi, năm mới đang đến gần. Hãy cùng tìm hiểu những sự kiện thiên văn thú vị gì đang chờ đợi chúng ta trong năm mới 2020.

Tài liệu lịch thiên văn này chủ yếu được dịch từ website Seasky, ngoài ra có tham khảo nhiều website khoa học uy tín như Earthsky, NASA, Time & Date, v.v… Thời gian diễn ra các sự kiện thiên văn trong bài viết đều đã được quy đổi ra giờ Việt Nam.


Nhật thực ngày 20/5/2012, chụp tại New Mexico, Hoa Kỳ. Tác giả: Colleen Pinski

THÁNG 1

 • Ngày 3, 4 tháng 1 – Mưa sao băng Quadrantids
 • Ngày 11 tháng 1 – Trăng tròn
 • Ngày 11 tháng 1 – Nguyệt thực nửa tối
 • Ngày 25 tháng 1 – Trăng mới

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 2

 • Ngày 9 tháng 2 – Trăng tròn, Siêu trăng
 • Ngày 10 tháng 2 – Sao Thủy ở vị trí ly giác cực đại phía Đông
 • Ngày 23 tháng 2 – Trăng mới

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 3

 • Ngày 10 tháng 3 – Trăng tròn, Siêu trăng
 • Ngày 20 tháng 3 – Xuân phân
 • Ngày 24 tháng 3 – Trăng mới
 • Ngày 24 tháng 3 – Sao Thủy ở vị trí ly giác cực đại phía Tây
 • Ngày 24 tháng 3 – Sao Kim ở vị trí ly giác cực đại phía Đông

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 4

 • Ngày 8 tháng 4 – Trăng tròn, Siêu trăng
 • Ngày 22, 23 tháng 4 – Mưa sao băng Lyrids
 • Ngày 23 tháng 4 – Trăng mới

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 5 

 • Ngày 6, 7 tháng 5 – Mưa sao băng Eta Aquarids
 • Ngày 7 tháng 5 – Trăng tròn, Siêu trăng
 • Ngày 23 tháng 5 – Trăng mới

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 6

 • Ngày 4 tháng 6 – Sao Thủy ở vị trí ly giác cực đại phía Đông
 • Ngày 6 tháng 6 – Trăng tròn
 •  Ngày 6 tháng 6 – Nguyệt thực nửa tối
 • Ngày 21 tháng 06 – Trăng mới
 • Ngày 21 tháng 6 – Nhật thực hình khuyên (Nhật thực một phần ở Việt Nam)
 • Ngày 23 tháng 6 – Hạ chí

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 7

 • Ngày 5 tháng 7 – Trăng tròn
 • Ngày 5 tháng 7 – Nguyệt thực nửa tối (không quan sát được ở VN)
 • Ngày 14 tháng 7 – Sao Mộc ở vị trí xung đối
 • Ngày 20 tháng 7 – Sao Thổ ở vị trí xung đối
 • Ngày 22 tháng 7 – Sao Thủy ở vị trí ly giác cực đại phía Tây
 • Ngày 28, 29 tháng 7 – Mưa sao băng Delta Aquarids

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 8 

 • Ngày 3 tháng 8 – Trăng tròn
 • Ngày 12,13 tháng 8 – Mưa sao băng Perseids
 • Ngày 13 tháng 8 – Sao Kim ở vị trí ly giác cực đại phía Tây
 • Ngày 19 tháng 8 – Trăng mới

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 9

 • Ngày 2 tháng 9 – Trăng tròn
 • Ngày 11 tháng 9 – Sao Hải Vương ở vị trí xung đối
 • Ngày 17 tháng 9 – Trăng mới
 • Ngày 22 tháng 09 – Thu phân

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 10

 • Ngày 1 tháng 10 – Sao Thủy ở vị trí ly giác cực đại phía Tây
 • Ngày 2 tháng 10 – Trăng tròn
 • Ngày 7 tháng 10 – Mưa sao băng Draconids
 • Ngày 13 tháng 10 – Sao Hỏa ở vị trí xung đối
 • Ngày 17 tháng 10 – Trăng mới
 • Ngày 21, 22 tháng 10 – Mưa sao băng Orionids
 • Ngày 31 tháng 10 – Trăng tròn, Trăng Xanh
 • Ngày 31 tháng 10 – Sao Thiên Vương ở vị trí xung đối

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 11

 • Ngày 4 và 5 tháng 11 – Mưa sao băng Taurids
 • Ngày 10 tháng 11 – Sao Thủy đạt ly giác cực đại phía Tây
 • Ngày 15 tháng 11 – Trăng mới
 • Ngày 17, 18 tháng 11 – Mưa sao băng Leonids
 • Ngày 30 tháng 11 – Trăng tròn
 • Ngày 30 tháng 11 – Nguyệt thực nửa tối

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 12

 • Ngày 13, 14 tháng 12 – Mưa sao băng Geminids
 • Ngày 14 tháng 12 – Trăng mới
 • Ngày 14 tháng  12 – Nhật thực toàn phần (không quan sát được ở VN)
 • Ngày 21 tháng 12 – Đông chí
 • Ngày 21 tháng 12 – Giao hội hiếm gặp giữa Sao Mộc và Sao Thổ
 • Ngày 21, 22 tháng 12 – Mưa sao băng Ursids
 • Ngày 30 tháng 12 – Trăng tròn

→ XEM CHI TIẾT


Hội Thiên văn Nghiệp dư Hà Nội (HAS)

Nhóm dịch thuật: Quỳnh Anh, Thu Hường, Khánh Linh, Hồng Nhung

Biên tập: Earthgrazer

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here