Lịch thiên văn 2018

0
9886

Lịch thiên văn này chứa thông tin về các sự kiện thiên văn sẽ diễn ra trong năm 2018, bao gồm các pha của Mặt Trăng, các trận mưa sao băng, nhật thực, nguyệt thực, các hành tinh ở vị trí xung đối, sự giao hội của các hành tinh, và các sự kiện thú vị khác.

Hầu hết các sự kiện thiên văn học trong lịch này đều có thể quan sát bằng mắt thường, mặc dù một số có thể cần sự hỗ trợ của một cặp ống nhòm hoặc kính thiên văn. Nhiều sự kiện và thời gian trong lịch này được lấy số liệu từ Đài quan sát Hải quân Mỹ, Trung tâm bay vũ trụ NASA/Goddard, The Old Farmer’s Almanac, SeaSky.org, TimeAndDate.com, và nhiều nguồn uy tín khác. Các sự kiện trong lịch này được sắp xếp theo thứ tự ngày. Thời gian được ghi chép trong lịch theo hệ thống Coordinated Universal Time (UTC). Giờ địa phương tại Việt Nam được chuyển đổi bằng cách cộng thêm 7 giờ.

LỊCH THIÊN VĂN 2018

NHỮNG SỰ KIỆN THIÊN VĂN HỌC ĐÁNG CHÚ Ý NĂM 2018

THÁNG MỘT

 • Ngày 01 tháng 01: Sao Thủy ở vị trí ly giác cực đại phía tây
 • Ngày 02 tháng 01: Trăng tròn, siêu trăng
 • Ngày 03, 04 tháng 01: Mưa sao băng Quadrantid
 • Ngày 17 tháng 01: Trăng mới
 • Ngày 31 tháng 01: Trăng tròn, siêu trăng, trăng xanh
 • Ngày 31 tháng 01: Nguyệt thực toàn phần

THÁNG HAI

 • Ngày 15 tháng 02: Nhật thực một phần
 • Ngày 16 tháng 02: Trăng mới

THÁNG BA

 • Ngày 02 tháng 3: Trăng tròn
 • Ngày 15 tháng 3: Sao Thủy ở vị trí ly giác cực đại phía đông
 • Ngày 17 tháng 3: Trăng mới
 • Ngày 20 tháng 3: Xuân phân ở bán cầu bắc
 • Ngày 31 tháng 3: Trăng tròn, trăng xanh

THÁNG TƯ

 • Ngày 16 tháng 4: Trăng mới
 • Ngày 22, 23 tháng 4: Mưa sao băng Lyrid
 • Ngày 29 tháng 4: Sao Thủy ở vị trí ly giác cực đại phía tây
 • Ngày 30 tháng 4: Trăng tròn

THÁNG NĂM

 • Ngày 06, 07 tháng 5: Mưa sao băng Eta Aquarid
 • Ngày 09 tháng 5: Sao Mộc ở vị trí xung đối
 • Ngày 15 tháng 5: Trăng mới
 • Ngày 29 tháng 5: Trăng tròn

THÁNG SÁU

 • Ngày 14 tháng 6: Trăng mới
 • Ngày 21 tháng 6: Hạ chí ở bán cầu bắc
 • Ngày 27 tháng 6: Sao Thổ ở vị trí xung đối
 • Ngày 28 tháng 6: Trăng tròn

THÁNG BẢY

 • Ngày 12 tháng 7: Sao Thủy ở vị trí ly giác cực đại phía đông
 • Ngày 13 tháng 7: Trăng mới
 • Ngày 13 tháng 7: Nhật thực một phần
 • Ngày 27 tháng 7: Sao Hỏa ở vị trí xung đối
 • Đêm 27, rạng sáng 28 tháng 7: Nguyệt thực toàn phần
 • Ngày 28 tháng 7: Trăng tròn
 • Ngày 28, 29 tháng 7: Mưa sao băng Delta Aquarid

THÁNG TÁM

 • Ngày 11 tháng 8: Trăng mới
 • Ngày 11 tháng 8: Nhật thực một phần
 • Ngày 12, 13 tháng 8: Mưa sao băng Anh Tiên (Perseid)
 • Ngày 17 tháng 8 – Sao Kim ở vị trí ly giác cực đại phía đông
 • Ngày 26 tháng 8: Trăng tròn
 • Ngày 26 tháng 8: Sao Thủy ở vị trí ly giác cực đại phía tây

THÁNG CHÍN

 • Ngày 07 tháng 9: Sao Hải Vương ở vị trí xung đối
 • Ngày 10 tháng 9: Trăng mới
 • Ngày 23 tháng 9: Thu phân ở bán cầu bắc
 • Ngày 25 tháng 9: Trăng tròn

THÁNG MƯỜI

 • Ngày 08 tháng 10: Mưa sao băng Draconid
 • Ngày 09 tháng 10: Trăng mới
 • Ngày 21, 22 tháng 10: Mưa sao băng Orionid
 • Ngày 23 tháng 10: Sao Thiên Vương ở vị trí xung đối
 • Ngày 24 tháng 10: Trăng tròn

THÁNG MƯỜI MỘT

 • Ngày 05, 06 tháng 11: Mưa sao băng Taurid
 • Ngày 06 tháng 11: Sao Thủy ở vị trí ly giác cực đại phía đông
 • Ngày 07 tháng 11: Trăng mới
 • Ngày 17, 18 tháng 11: Mưa sao băng Leonid
 • Ngày 23 tháng 11: Trăng tròn

THÁNG MƯỜI HAI

 • Ngày 07 tháng 12: Trăng mới
 • Ngày 13, 14 tháng 12: Mưa sao băng Geminid
 • Ngày 15 tháng 12: Sao Thủy ở vị trí ly giác cực đại phía tây
 • Ngày 21 tháng 12: Đông chí ở bán cầu bắc
 • Ngày 21, 22 tháng 12: Mưa sao băng Ursid
 • Ngày 23 tháng 12: Trăng tròn

Theo: VLTV – Hiền Phan

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here