Lịch các sự kiện thiên văn năm 2023

0
81

Tài liệu lịch thiên văn này chủ yếu được dịch từ website Seasky, ngoài ra có tham khảo nhiều website khoa học uy tín như EarthskyNASATime & Date, v.v… Thời gian diễn ra các sự kiện thiên văn trong bài viết đều đã được quy đổi ra giờ Việt Nam.

THÁNG 1

 • Ngày 3, 4 tháng 1 – Mưa sao băng Quadrantids
 • Ngày 7 tháng 1 – Trăng tròn
 • Ngày 22 tháng 1 – Trăng mới
 • Ngày 30 tháng 1 – Sao Thuỷ đạt ly giác cực đại phía Tây

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 2

 • Ngày 6 tháng 2 – Trăng tròn
 • Ngày 20 tháng 2 – Trăng mới

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 3

 • Ngày 7 tháng 3 – Trăng tròn
 • Ngày 21 tháng 3 – Xuân Phân
 • Ngày 22 tháng 3 – Trăng mới

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 4

 • Ngày 6 tháng 4 – Trăng tròn
 • Ngày 11 tháng 4 – Sao Thuỷ đạt ly giác cực đại phía Đông
 • Ngày 20 tháng 4 – Trăng mới
 • Ngày 22,23 tháng 4 – Mưa sao băng Lyrids
 • Ngày 20 tháng 4 – Nhật thực lai

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 5 

 • Ngày 6 tháng 5 – Trăng tròn – Nguyệt thực nửa tối
 • Ngày 5, 6 tháng 5 – Mưa sao băng Eta Aquarid
 • Ngày 19 tháng 5 – Trăng mới
 • Ngày 29 tháng 5 – Sao Thuỷ đạt ly giác cực đại phía Tây

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 6

 • Ngày 4 tháng 6 – Trăng tròn
 • Ngày 4 tháng 6 – Sao Kim đạt vị trí ly giác cực đại phía Đông
 • Ngày 18 tháng 6 – Trăng mới
 • Ngày 21 tháng 6 – Hạ Chí

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 7 

 • Ngày 1 tháng 7 – Giao hội giữa Sao Kim và Sao Hoả
 • Ngày 3 tháng 7 – Trăng tròn, Siêu Trăng
 • Ngày 18 tháng 7 – Trăng mới
 • Ngày 28, 29 tháng 7 – Mưa sao băng Delta Aquarids

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 8 

 • Ngày 2 tháng 8 – Trăng tròn, Siêu Trăng
 • Ngày 10 tháng 8 – Sao Thuỷ đạt ly giác cực đại phía Đông
 • Ngày 12-13 tháng 8 – Mưa sao băng Perseids
 • Ngày 16 tháng 8 – Trăng mới
 • Ngày 27 tháng 8 – Sao Thổ ở vị trí xung đối
 • Ngày 31 tháng 8 – Trăng tròn, Siêu Trăng, Trăng Xanh

 XEM CHI TIẾT

THÁNG 9

 • Ngày 15 tháng 9 – Trăng mới
 • Ngày 19 tháng 9 – Sao Hải Vương ở vị trí xung đối
 • Ngày 22 tháng 9 – Sao Thuỷ đạt ly giác cực đại phía Tây
 • Ngày 23 tháng 9 – Thu Phân
 • Ngày 29 tháng 9 – Trăng tròn, Siêu Trăng

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 10

 • Ngày 8, 9 tháng 10 – Mưa sao băng Draconids
 • Ngày 15 tháng 10 – Trăng mới
 • Ngày 15 tháng 10 – Nhật thực hình khuyên
 • Ngày 20, 21 tháng 10 – Mưa sao băng Orionids
 • Ngày 23 tháng 10 – Sao Kim đạt ly giác cực đại phía Tây
 • Ngày 29 tháng 10 – Trăng tròn, Nguyệt thực một phần

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 11

 • Ngày 3 tháng 11 – Sao Mộc ở vị trí xung đối
 • Ngày 4, 5 tháng 11 – Mưa sao băng Taurids
 • Ngày 13 tháng 11 – Trăng mới
 • Ngày 13 tháng 11 – Sao Thiên Vương ở vị trí xung đối
 • Ngày 17, 18 tháng 11 – Mưa sao băng Leonids
 • Ngày 27 tháng 11 – Trăng tròn

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 12

 • Ngày 4 tháng 12 – Sao Thuỷ đạt ly giác cực đại phía Đông
 • Ngày 13 tháng 12 – Trăng mới
 • Ngày 13, 14 tháng 12 – Mưa sao băng Geminids
 • Ngày 22 tháng 12 – Đông Chí
 • Ngày 21, 22 tháng 12 – Mưa sao băng Ursids
 • Ngày 27 tháng 12 – Trăng tròn

→ XEM CHI TIẾT

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here