Lịch các sự kiện thiên văn năm 2024

0
84
Lịch thiên văn
Lịch thiên văn 2024

Tài liệu lịch thiên văn này chủ yếu được dịch từ website Seasky, ngoài ra có tham khảo nhiều website khoa học uy tín như EarthskyNASATime & Date, v.v… Thời gian diễn ra các sự kiện thiên văn trong bài viết đều đã được quy đổi ra giờ Việt Nam.

THÁNG 1

 • Ngày 3, 4 tháng 1 – Mưa sao băng Quadrantids
 • Ngày 11 tháng 1 – Trăng mới
 • Ngày 12 tháng 1 –Sao Thuỷ đạt ly giác cực đại phía Tây
 • Ngày 26 tháng 1 – Trăng tròn

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 2

 • Ngày 10 tháng 2 – Trăng mới
 • Ngày 24 tháng 2 – Trăng tròn

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 3

 • Ngày 10 tháng 3 – Trăng mới
 • Ngày 20 tháng 3 – Xuân Phân
 • Ngày 24 tháng 3 – Sao Thuỷ đạt ly giác cực đại phía Đông
 • Ngày 25 tháng 3 – Trăng tròn

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 4

 • Ngày 9 tháng 4 – Trăng mới
 • Ngày 22,23 tháng 4 – Mưa sao băng Lyrids
 • Ngày 24 tháng 4 – Trăng tròn

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 5 

 • Ngày 6, 7 tháng 5 – Mưa sao băng Eta Aquarid
 • Ngày 8 tháng 5 – Trăng mới
 • Ngày 9 tháng 5 – Sao Thuỷ đạt ly giác cực đại phía Tây
 • Ngày 23 tháng 5 – Trăng tròn

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 6

 • Ngày 6 tháng 6 – Trăng mới
 • Ngày 21 tháng 6 – Hạ Chí
 • Ngày 22 tháng 6 – Trăng tròn

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 7 

 • Ngày 5 tháng 7 – Trăng mới
 • Ngày 21 tháng 7 – Trăng tròn
 • Ngày 22 tháng 7 – Sao Thuỷ ở vị trí ly giác cực đại phía Đông
 • Ngày 28, 29 tháng 7 – Mưa sao băng Delta Aquarids

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 8 

 • Ngày 4 tháng 8 – Trăng mới
 • Ngày 12-13 tháng 8 – Mưa sao băng Perseids
 • Ngày 20 tháng 8 – Trăng tròn, Trăng Xanh

 XEM CHI TIẾT

THÁNG 9

 • Ngày 3 tháng 9 – Trăng mới
 • Ngày 5 tháng 9 – Sao Thuỷ đạt ly giác cực đại phía Tây
 • Ngày 8 tháng 9 – Sao Thổ ở vị trí xung đối
 • Ngày 18 tháng 9 – Trăng tròn, Siêu Trăng
 • Ngày 20 tháng 9 – Sao Hải Vương ở vị trí xung đối
 • Ngày 22 tháng 9 – Thu Phân

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 10

 • Ngày 3 tháng 10 – Trăng mới
 • Ngày 7 tháng 10 – Mưa sao băng Draconids
 • Ngày 17 tháng 10 – Trăng tròn, Siêu Trăng
 • Ngày 20, 21 tháng 10 – Mưa sao băng Orionids

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 11

 • Ngày 1 tháng 11 – Trăng mới
 • Ngày 4, 5 tháng 11 – Mưa sao băng Taurids
 • Ngày 16 tháng 11 – Trăng tròn, Siêu Trăng
 • Ngày 16 tháng 11 – Sao Thuỷ đạt vị trí ly giác cực đại phía Đông
 • Ngày 17 tháng 11 – Sao Hải Vương ở vị trí xung đối
 • Ngày 17, 18 tháng 11 – Mưa sao băng Leonids

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 12

 • Ngày 1 tháng 12 – Trăng mới
 • Ngày 7 tháng 12 – Trăng Mộc ở vị trí xung đối
 • Ngày 13, 14 tháng 12 – Mưa sao băng Geminids
 • Ngày 15 tháng 12 – Trăng tròn
 • Ngày 21 tháng 12 – Đông Chí
 • Ngày 21, 22 tháng 12 – Mưa sao băng Ursids
 • Ngày 25 tháng 12 – Sao Thuỷ đạt ly giác cực đại phía Tây

→ XEM CHI TIẾT

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here