Lịch các sự kiện thiên văn năm 2022

0
4442

Một năm sắp qua đi, năm mới đang đến gần. Hãy cùng tìm hiểu những sự kiện thiên văn thú vị gì đang chờ đợi chúng ta trong năm mới 2022.

Tài liệu lịch thiên văn này chủ yếu được dịch từ website Seasky, ngoài ra có tham khảo nhiều website khoa học uy tín như EarthskyNASATime & Date, v.v… Thời gian diễn ra các sự kiện thiên văn trong bài viết đều đã được quy đổi ra giờ Việt Nam.

THÁNG 1

 • Ngày 3 tháng 1 – Trăng mới
 • Ngày 3, 4 tháng 1 – Mưa sao băng Quadrantids
 • Ngày 7 tháng 1 – Sao Thủy đạt ly giác cực đại phía Đông
 • Ngày 18 tháng 1 – Trăng tròn

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 2

 • Ngày 1 tháng 2 – Trăng mới
 • Ngày 16 tháng 2 – Trăng tròn
 • Ngày 16 tháng 2 – Sao Thủy đạt ly giác cực đại phía Tây

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 3

 • Ngày 3 tháng 3 – Trăng mới
 • Ngày 18 tháng 3 – Trăng tròn
 • Ngày 20 tháng 3 – Xuân Phân

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 4

 • Ngày 1 tháng 4 – Trăng mới
 • Ngày 17 tháng 4 – Trăng tròn
 • Ngày 22,23 tháng 4 – Mưa sao băng Lyrids
 • Ngày 30 tháng 4 – Nhật thực một phần

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 5 

 • Ngày 1 tháng 5 – Trăng mới
 • Ngày 6, 7 tháng 5 – Mưa sao băng Eta Aquarid
 • Ngày 16 tháng 5 – Trăng tròn
 • Ngày 16 tháng 5 – Nguyệt thực toàn phần
 • Ngày 30 tháng 5 – Trăng mới

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 6

 • Ngày 14 tháng 6 – Trăng tròn, Siêu Trăng
 • Ngày 16 tháng 6 – Sao Thủy đạt ly giác cực đại phía Tây
 • Ngày 21 tháng 6 – Hạ Chí
 • Ngày 29 tháng 6 – Trăng mới

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 7 

 • Ngày 14 tháng 7 – Trăng tròn, Siêu Trăng
 • Ngày 29 tháng 7 – Trăng mới
 • Ngày 28, 29 tháng 7 – Mưa sao băng Delta Aquarids

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 8 

 • Ngày 12 tháng 8 – Trăng tròn, Siêu Trăng
 • Ngày 12-13 tháng 8 – Mưa sao băng Perseids
 • Ngày 14 tháng 8 – Sao Thổ ở vị trí xung đối
 • Ngày 27 tháng 8 – Trăng non
 • Ngày 27 tháng 8 – Sao Thủy đạt ly giác cực đại phía Đông

 XEM CHI TIẾT

THÁNG 9

 • Ngày 10 tháng 9 – Trăng tròn
 • Ngày 16 tháng 9 – Sao Hải Vương ở vị trí xung đối
 • Ngày 23 tháng 9 – Thu Phân
 • Ngày 26 tháng 9 – Trăng mới
 • Ngày 26 tháng 9 – Sao Mộc ở vị trí xung đối

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 10

 • Ngày 7 tháng 10 – Mưa sao băng Draconids
 • Ngày 8 tháng 10 – Sao Thủy đạt ly giác cực đại phía Tây
 • Ngày 9 tháng 10 – Trăng tròn
 • Ngày 21, 22 tháng 10 – Mưa sao băng Orionids
 • Ngày 25 tháng 10 – Trăng mới
 • Ngày 25 tháng 10 – Nhật thực một phần

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 11

 • Ngày 4, 5 tháng 11 – Mưa sao băng Taurids
 • Ngày 8 tháng 11 – Trăng tròn
 • Ngày 8 tháng 11 – Nguyệt thực toàn phần
 • Ngày 9 tháng 11 – Sao Thiên Vương ở vị trí xung đối
 • Ngày 17 tháng 11 – Mưa sao băng Leonids
 • 24 tháng 11 – Trăng mới
 • Ngày 8 tháng 12 – Trăng tròn

→ XEM CHI TIẾT

THÁNG 12

 • Ngày 8 tháng 12 – Sao Hỏa ở vị trí xung đối
 • Ngày 13, 14 tháng 12 – Mưa sao băng Geminids
 • Ngày 21 tháng 12 – Sao Thủy đạt ly giác cực đại phía Đông
 • Ngày 22 tháng 12 – Đông Chí
 • Ngày 21, 22 tháng 12 – Mưa sao băng Ursids
 • Ngày 23 tháng 12 – Trăng mới

→ XEM CHI TIẾT


Hội Thiên văn Hà Nội (HAS)

Nhóm dịch thuật HAS

Biên tập: Diệu Linh

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here