Đã về đến nơi,thời tiết nói chung là ổn.Nhưng leo núi vất quá!