USTH Space Talk: Tìm kiếm vật chất tốiKhoa Vũ trụ và Hàng không – USTH trân trọng thông báo về buổi Space Talk của giáo sư Eric Nuss (University of Montpellier 2) vào lúc 17h30 thứ Năm, 14/11/2019.

- Trình bày: Eric Nuss
- Đến từ: Trường Đại học Montpellier
- Tiêu đề: Từ thiên văn học tia Gamma GeV đến Vũ trụ học: Tìm kiếm Vật chất tối với đài quan sát Fermi LAT và kính thiên văn LSST
- Thời gian: 17h30, Thứ Năm, 14/11 2019


Thông tin chi tiết:
Website: https://space.usth.edu.vn/vi/news/ti...t-toi-113.html
Sự kiện: https://www.facebook.com/events/2273472736278020/