USTH SPACE TALK: ExoplanetsKhoa Vũ trụ và Hàng không – USTH trân trọng thông báo về buổi Space Talk của giáo sư Yves Bénilan, Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA), France
- Thời gian : 17h30 thứ Sáu, 01/11/2019

- Địa điểm: phòng 605, toà nhà USTH (A21), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

- Chủ đề: ' Exoplanets '

- Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh.
-Vào cửa tự doThông tin chi tiết:
Website: https://space.usth.edu.vn/vi/news/ti...anets-112.html
Sự kiện: https://www.facebook.com/events/409754079719088/