Công nghệ vũ trụ không chỉ phục vụ nghiên cứu hàn lâm mà còn có rất nhiều ứng dụng thương mại trong các lĩnh vực như:
- Hàng không
- Giáo dục & Đào tạo
- Năng lượng
- Môi trường, Động vật hoang dã và Tài nguyên Thiên nhiên
- Tài chính, Đầu tư & Bảo hiểm
- Lương thực & Nông nghiệp
- Y tế
- Cơ sở hạ tầng & Thành phố Thông minh
- Hàng hải và Thủy
- Truyền thông, Văn hóa và Thể thao
- An toàn & Bảo mật
- Du lịch
- Giao thông vận tải & Kho vận

Dưới đây là các dự án do Cơ quan Hàng không Vũ trụ Châu Âu (ESA) hỗ trợ:
https://business.esa.int/