Tàu vũ trụ InSight đã hạ cánh xuống bề mặt sao Hỏa ngày 26/11/2018 (trước đây gồm có các tàu vũ trụ khác như : Curiosity, Opportunity và Spirit.
Thực tế, tàu vũ trụ InSight được gửi lên sao Hỏa để thăm dò và khoan xuống bề mặt sao Hỏa vài mét. Trong khi nó được vận hành, InSight sẽ gửi về Trái Đất những hình ảnh về cấu trúc bên dưới bề mặt sao Hỏa , giúp các nhà khoa học và thiên văn học tìm ra và giải thích được cách Các hành tinh đá như Trái Đất và Hỏa tinh hình thành
Tới nay, InSight đã dò tìm được trên bề mặt Hỏa tinh chứa rất nhiều bụi oxit sắt , điều mà khiến cho Hỏa tinh nhìn có màu đỏ. Hơn thế, bề ngoài "đỏ máu" của Hỏa tinh đã khiến cho các nhà thiên văn học trước đây đặt tên cho hành tinh này theo tên của 1 vị thần chiến tranh Roman, theo NASA.
Tàu InSight sẽ tiếp tục khám pha xa hơn nữa khi đào xung quanh 3-5 mét, cho các cuộc thí nghiệm đo lường , tính toán cách đất đá, vật liệu bên dưới bề mặt Hỏa tinh truyền nhiệt.
Các tàu trước đây như Curiosity, Opportunity và Spirit đã cung cấp cho các nhà khoa học với lượng hình ảnh và dữ liệu khổng lồ về Hỏa tinh từ việc thu thập mẫu đất đá trên bề mặt của nó. Ngoài ra, các tàu này còn tiết lộ về thành phần , hợp chất, khoáng chất trên Hỏa tinh và cho chúng ta thấy rằng trước đây Hỏa tinh có thể từng có sự sống.
Nhưng không giống với các nhiệm vụ trước đây, InSight sử dụng thiết bị dò tìm dư chấn, sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho chúng ta về "marsquake" - dư chấn trên Hỏa tinh - 1 dư chấn, động đất nhỏ được kích hoạt bởi các hoạt động mạnh mẽ sâu bên trong Hỏa tinh.
"Với việc nghiên cứu sao Hỏa ,chúng ta cũng có thể nghiên cứu thêm về sao Kim, sao Thủy, Trái đất, thậm chí là Mặt trăng của chúng ta, xa hơn nữa là các ngoại hành tinh" - Banerdt