1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc
2. Lý do đến với thiên văn (không được copy của người khác): du lịch, mạo hiểm
3. Năm sinh:1989
4. Thành phố: hà Nội