Một số thành viên bảo là sai múi giờ, thực ra là do khi đăng kí các bạn ko chịu đọc và chỉnh nên bị thế haaaaaa:
Vì vậy các bạn muốn đúng múi giờ làm theo hướng dẫn.
Click vào Điều chỉnh cá nhân góc trên phải màn hình > Cài đặt > Thay đổi tùy chọn >> Kéo xuống
Tùy chọn Ngày và Thời gian >> Múi giờ GTM +7 nhé.


Chúc vui