Hiện nay do nhiều nick spam đăng ký thành viên nên các bạn hãy đăng ký

Bằng cách inbox trên Facebook: https://www.facebook.com/thienvanhanoi/

Và đăng ký thông tin theo liên kết dưới đây khi có sự kiện chúng tôi sẽ gửi thông tin cho bạn

https://goo.gl/forms/FVmEnwtuFvfP9TJI3