Conversation Between HL_Xen and Venus

Conversation Between HL_Xen and Venus

  1. Venus
    chị đký khoá thuyết tương đối kia rồi,nhưng nói thật là cái tiếng anh chị kém,vốn từ ít,nhất là vồn từ về thiên văn,vật lý,cái đoạn giởi thiệu mà nghe mới hiểu lờ mờ tầm 30-40% thôi, cái khoá Astro kia hết hạn rồi làm thế nào để xem lại những clip ấy hả em? muốn học lại khoá đó
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1