Conversation Between Thiên Hà and Venus

Conversation Between Thiên Hà and Venus

  1. Venus
    Oh,ko bán lịch rộng rãi hả c? Lưu hành nội bộ kiểu này mà cũng ỏm tỏi lên bàn cãi về hình thức lịch,cứ tưởng đem bán rộng cơ =)). làm t mất công lên chiến lược kinh doanh thế này nhóm quảng bá tổ chức nhàn quá
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1