Conversation Between Thiên Hà and vodoitienboi

Conversation Between Thiên Hà and vodoitienboi

 1. Thiên Hà
  ukm thi đung nhưng ý a là a không đựoc giỏi lắm
  sơ sơ thì ok thôi hj`
 2. vodoitienboi
  Vacation bảo anh trong hội ghita trường mà :d
 3. Thiên Hà
  a cung mới chơi thôi mà nên cung còn gà lắm
 4. Thiên Hà
  a cũng mới chơi thôi mà hj
 5. vodoitienboi
  Anh Long chơi ghita ah dạy em với .
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 5 của 5