Monthly Archives: January 2022

Lịch các sự kiện thiên văn tháng 3 năm 2022

Ngày 3 tháng 3 - Trăng mới Mặt Trăng sẽ nằm cùng phía với Mặt Trời khi nhìn từ Trái Đất và sẽ không hiện...

Lịch các sự kiện thiên văn tháng 2 năm 2022

Ngày 1 tháng 2 – Trăng mới Mặt Trăng sẽ nằm cùng phía với Mặt Trời khi nhìn từ Trái Đất và không hiện diện...

Lịch các sự kiện thiên văn tháng 1 năm 2022

Tài liệu lịch thiên văn này chủ yếu được dịch từ website Seasky, ngoài ra có tham khảo nhiều website...

XEM NHIỀU NHẤT

TIÊU ĐIỂM QUAN SÁT