Monthly Archives: January 2022

Lịch các sự kiện thiên văn năm 2022

Một năm sắp qua đi, năm mới đang đến gần. Hãy cùng tìm hiểu những sự kiện thiên văn thú vị gì đang chờ...

Lịch các sự kiện thiên văn tháng 12 năm 2022

Ngày 8 tháng 12 - Sao Hỏa ở vị trí xung đối Hành tinh đỏ sẽ nằm ở vị trí gần Trái đất nhất và...

Lịch các sự kiện thiên văn tháng 11 năm 2022

Ngày 4, 5 tháng 11 - Mưa sao băng Taurids Taurids là một trận mưa sao băng nhỏ kéo dài chỉ tạo ra khoảng 5-10...

Lịch các sự kiện thiên văn tháng 10 năm 2022

Ngày 7 tháng 10 - Mưa sao băng Draconids Draconids là một trận mưa sao băng nhỏ kéo dài chỉ tạo ra khoảng 10 sao...

Lịch các sự kiện thiên văn tháng 9 năm 2022

Ngày 10 tháng 9 - Trăng tròn Mặt Trăng sẽ nằm ở phía đối diện của Trái Đất so với Mặt Trời và nó sẽ...

Lịch các sự kiện thiên văn tháng 8 năm 2022

Ngày 12 tháng 8 – Trăng tròn, Siêu trăng Mặt Trăng sẽ nằm ở vị trí đối diện Mặt Trời khi nhìn từ Trái Đất...

Lịch các sự kiện thiên văn tháng 7 năm 2022

Ngày 14 tháng 7 – Trăng tròn, Siêu Trăng Mặt trăng sẽ nằm ở vị trí xung đối với Mặt trời nên toàn bộ bề...

Lịch các sự kiện thiên văn tháng 6 năm 2022

Ngày 14 tháng 6 - Trăng tròn, Siêu Trăng Mặt Trăng sẽ nằm ở vị trí đối diện Mặt Trời khi nhìn từ Trái Đất...

Lịch các sự kiện thiên văn tháng 5 năm 2022

Ngày 1 tháng 5 - Trăng mới Mặt Trăng sẽ ở cùng phía Mặt Trời khi nhìn từ Trái Đất và sẽ không thể quan...

Lịch các sự kiện thiên văn tháng 4 năm 2022

Ngày 1 tháng 4 - Trăng mới Mặt Trăng sẽ nằm cùng phía với Mặt Trời khi nhìn từ Trái Đất và sẽ không hiện...

XEM NHIỀU NHẤT

TIÊU ĐIỂM QUAN SÁT