Có người hỏi là tại sao hai vật rơi tự do lúc nào cũng rơi cùng một gia tốc? Đáng nhẽ vật nặng hơn thì phải rơi nhanh hơn chứ? Nếu 1 quả tạ có khối lượng lớn hơn thì lực hấp dẫn giữa quả tạ và Trái Đất cũng phải lớn hơn, thế thì quả tạ khối lượng lớn hơn phải rơi nhanh hơn chứ nhỉ?

Cái này có thể giải thích như sau:

Thực ra điều này nó đảm bảo đúng với định luật 2 Newton rồi, F=ma, trong đó a không thay đổi thì F và m tỷ lệ thuận với nhau, quả tạ lớn hơn thì đồng nghĩa với việc nó có tính "lỳ" hơn, khó thay đổi vận tốc hơn, vậy thì lực đẩy (hay kéo) nó đi cũng phải lớn hơn để đảm bảo cho gia tốc mà nó đạt được là không đổi, hai đại lượng F và m tăng nhưng vẫn giữ nguyên đại lượng gia tốc là không đổi.. (F tăng, m tăng, a không đổi)

Để làm rõ hơn rằng a luôn không đổi khi F và m tăng, ta xét từ công thức F=GMm/r², biểu diễn độ lớn tương tác hấp dẫn giữa hai vật thể có khối lượng M và khối lượng m, ở đây ta coi M là khối lượng Trái Đất và m là khối lượng quả tạ, gia tốc của quả tạ khi lao về phía Trái Đất sẽ là:
mg=GMm/r² => GMm/gm=r² => g=GM/r² (F=mg)

Khi suy ra công thức tính gia tốc rơi tự do, ta thấy đại lượng m của vật rơi tự do nó không còn vai trò gì nữa.

Ngược lại, gia tốc của Trái Đất khi lao về phía quả tạ sẽ là:

Mg=GMm/r² => GMm/gM=r² => g=Gm/r² (F=Mg).

Vậy là gia tốc rơi tự do của toàn bộ khối lượng Trái Đất lao về phía quả tạ sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào khối lượng của quả tạ chứ không phụ thuộc vào khối lượng Trái Đất.

Cách giải thích trên là dựa vào cơ học cổ điển, chúng ta cũng có thể giải thích điều này dựa vào mô hình không - thời gian cong trong thuyết tương đối rộng, nhưng nó hơi phức tạp hơn chút, nên mình xin nói tới đây thôi, cảm ơn đã đọc bài viết!