Chúng ta đều biết rằng hiện tượng nhật thực và nguyệt thực chỉ xảy ra khi vị trí của Mặt Trời - Mặt Trăng - Trái Đất hoặc Mặt Trời - Trái Đất - Mặt Trăng cùng nằm trên một đường thẳng, có nghĩa là chỉ khi nào trăng non hoặc trăng tròn ở vào vị trí gần giao điểm giữa quỹ đạo của Mặt Trăng (quay quanh Trái Đất) và quỹ đạo của Trái Đất (quay quanh Mặt Trời), lúc đó mới xảy ra nhật thực hoặc nguyệt thực. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng, trong khi Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất thì Trái Đất cùng quay xung quanh Mặt Trời, vì thế vị trí của Mặt Tr trong không gian luôn thay đổi, giao điểm của nó với quỹ đạo của Trái Đất cũng luôn xê dịch.
Một khoảng thời gian sau khi nhật thực, Mặt trời, Trái đất và Mặt trăng quay trở lại cùng một hình học tương đối, một đường thẳng gần, và nhật thực gần như giống hệt nhau sẽ xảy ra. Mặt trăng sẽ có cùng một pha và ở cùng một nút và cùng khoảng cách với Trái đất. Khoảng thời gian đó là một chu kì Saros.
Chu trình Saros là khoảng 6585.3211 ngày, hoặc 18 năm, 11 ngày, 8 giờ.
Một loạt các nhật thực được phân cách bởi một Saros được gọi là một chuỗi Saros.
Ngoài ra, Trái Đất sẽ gần như cùng khoảng cách so với mặt trời, và nghiêng theo hướng gần giống nhau (cùng một mùa). Với ngày nhật thực, một saros sau đó một nhật thực gần như giống nhau có thể được dự đoán. Mỗi nhật thực nhật thực có vẻ như tương tự như nhật trình trước đó, nhưng được thay đổi bằng 120 độ về phía tây. Nhật thực toàn phần vào ngày 21 tháng 8 năm 2017 là một phần của loạt Saros 145. Sự nhật thực toàn phần trước đây trong loạt bài này xảy ra vào ngày 11 tháng 8 năm 1999. Phiên tiếp theo sẽ là vào ngày 2 tháng 9 năm 2035. Chu kỳ đầu tiên trong loạt bài này xảy ra vào ngày 4 tháng 1 năm 1639, và lần cuối cùng vào ngày 17 tháng 4 năm 3009 .