Cubes In Space (CiS) là dự án giáo dục do công ty idoodlelearning phối hợp với NASA tổ chức nhằm tạo cơ hội cho học sinh trên khắp thế giới thiết kế, chế tạo và gửi các thí nghiệm lên vũ trụ
http://www.cubesinspace.com/

Mỗi thí nghiệm sẽ được đặt trong 1 cube 4x4x4 cm và phóng lên vũ trụ bằng tên lửa thám không (sounding rocket) Terrier-Improved Orion từ NASA's Wallops Flight Facility. Tên lửa sẽ thực hiện đường bay dưới quỹ đạo (suborbital) với viễn điểm (apogee) ~ 120km, gia tốc phóng ~ 20g và thời gian trong trạng thái không trọng lực (zerogravity) ~2-3 phút. Sau khi trở về Trái Đất, các cube thí nghiệm sẽ được gửi lại cho mình nghiên cứu

Clip giới thiệu dự án:


Dự án này dành cho học sinh từ 11 - 18 tuổi và người hướng dẫn. Hạn đăng kí là 2/2/2018. Em có mấy đứa học sinh đang muốn làm, tiếng Anh tụi nó rất tốt có thể tự xử dc. Giờ cần ai đó đứng tên làm giáo viên hướng dẫn để đăng kí thôi.Chương trình cung cấp tài liệu hướng dẫn chi tiết, không đòi hỏi kiến thức nền tảng nên ai cũng có thể tham gia HAS có cân dc ko?