USTH SPACE TALK: The Earth Explorer Biomass mission: An overviewKhoa Vũ trụ và Hàng không – USTH trân trọng thông báo về buổi Space Talk của Tiến sĩ Lê Toàn Thủy, Centre d'Etudes Spatiales de la BIOsphère (CESBIO) (CNES/CNRS/UPS/IRD), Pháp.

- Thời gian : 17h30 - 18h30 , thứ Năm 14/12/2017

- Địa điểm: Phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

- Chủ đề: 'The Earth Explorer Biomass mission: An overview'.

- Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh.

-Vào cửa tự do

Thông tin chi tiết:
Website: https://space.usth.edu.vn/vi/news/ti...erview-75.html
Sự kiện: https://www.facebook.com/events/1240029576140894/