Slooh cho phép thành viên điều khiển từ xa và chụp ảnh qua hệ thống kính thiên văn cấu hình khủng đặt tại Viện Vật lý Thiên văn đảo Canary và Santiago, Chile.

Website: https://www.slooh.com/

Các gói thành viên và quyền lợi:

Apparentice - Tập sự: 4,95 USD/tháng, dùng thử miễn phí 1 tháng đầu

- Xem hình ảnh trực tiếp (live feed) từ dàn kính thiên văn 20h/ngày trong điều kiện thời tiết cho phép.
- Xem các chương trình trực tiếp (live cast) về thiên văn học do đội ngũ các nhà thiên văn của Slooh thực hiện.
- Chụp lại hình ảnh được truyền trực tiếp từ kính thiên văn (live feed), có thể cài đặt chế độ tự động.
- Quan sát bất kì mục tiêu nào trong danh sách Slooh 500 gồm những thiên thể nổi bật nhất trên bầu trời, sử dụng bất kì kính thiên văn Slooh nào. Có thể đặt lệnh tối đa 5 lần 1 tháng, hệ thống sẽ tự động chọn lựa kính thiên văn và thời điểm tốt nhất để quan sát.
- Truy cập diễn đàn, blog của Slooh.

Astronomer - Nhà thiên văn: 24,95 USD/tháng

- Xem hình ảnh trực tiếp (live feed) từ dàn kính thiên văn 20h/ngày trong điều kiện thời tiết cho phép.
- Xem các chương trình trực tiếp (live cast) về thiên văn học do đội ngũ các nhà thiên văn của Slooh thực hiện.
- Chụp lại hình ảnh được truyền trực tiếp từ kính thiên văn (live feed), bao gồm tệp FITS, có thể cài đặt chế độ tự động.
- Quan sát bất kì mục tiêu hay tọa độ nào trên bầu trời, sử dụng bất kì kính thiên văn Slooh nào. Không giới hạn số lần quan sát trong tháng, nhưng chỉ được đặt tối đa 5 lệnh một lúc. Có thể tùy chỉnh tham số chụp ảnh và kính lọc.
- Truy cập diễn đàn, blog của Slooh.

Classroom - Lớp học (dành cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 8):
Giáo viên: 99 USD/năm, tối đa 30 học sinh/tài khoản
- Giáo viên có thể đặt lệnh cho kính thiên văn quan sát.
- Học sinh có tài khoản để thu thập ảnh và hoàn thành các hoạt động theo chương trình giảng dạy.
- Truy cập các bài giảng hàng tuần trực tiếp và thu sẵn của Slooh.
- Quản lý tài khoản giáo viên và xem góc nhìn quản trị bằng Google Classroom.
- Hỗ trợ diễn đàn thảo luận nhóm và bảng xếp hạng do Slooh quản lý.
Trường/Quận: 5 USD/học sinh/năm, có khuyến mại theo số lượng
- Tất cả giáo viên đều có thể đặt lệnh cho kính thiên văn quan sát.
- Học sinh có tài khoản để thu thập ảnh và hoàn thành các hoạt động theo chương trình giảng dạy.
- Truy cập các bài giảng được lên lịch và thiết kế riêng bởi Slooh.
- Hỗ trợ hướng nghiệp cho học sinh và phát triển nghề nghiệp cho giáo viên.
- Quản lý tài khoản giáo viên và xem góc nhìn quản trị bằng Google Classroom.
- Hỗ trợ diễn đàn thảo luận nhóm và bảng xếp hạng do Slooh quản lý.
- Mỗi giáo viên đều được nhận bản sao tuyển tập 'The Saturn Above It' của Slooh.

Astrolab (dành cho sinh viên ĐH): 29,95 USD/sinh viên/kì

- Sinh viên có thể đặt lệnh cho kính thiên văn quan sát.
- Sinh viên thu thập ảnh và hoàn thành các hoạt động theo chương trình giảng dạy và kiếm huy hiệu.
- Truy cập các bài giảng hàng tuần trực tiếp và thu sẵn của Slooh.
- Quản lý tài khoản giảng viên và xem góc nhìn quản trị.
- Hỗ trợ diễn đàn thảo luận nhóm và bảng xếp hạng do Slooh quản lý.

Astronomy Club - CLB Thiên văn:
Chương trình Học sinh: 99 USD/năm mua online, tối đa 30 học sinh/CLB
- Lãnh đạo có thể đặt lệnh cho kính thiên văn quan sát.
- Học sinh có tài khoản để thu thập ảnh, hoàn thành các hoạt động theo chương trình giảng dạy và kiếm huy hiệu.
- Truy cập các bài giảng hàng tuần trực tiếp và thu sẵn của Slooh.
- Quản lý tài khoản lãnh đạo và xem góc nhìn quản trị bằng Google Classroom.
- Hỗ trợ diễn đàn thảo luận nhóm và bảng xếp hạng do Slooh quản lý.
Dành cho CLB từ 50 học sinh trở lên: 5 USD/học sinh/năm, có khuyến mại theo số lượng.
- Tất cả lãnh đạo đều có thể đặt lệnh cho kính thiên văn quan sát.
- Học sinh có tài khoản để thu thập ảnh, hoàn thành các hoạt động theo chương trình giảng dạy và kiếm huy hiệu.
- Truy cập các bài giảng được lên lịch và thiết kế riêng bởi Slooh.
- Hỗ trợ hướng nghiệp cho học sinh và phát triển nghề nghiệp cho giáo viên.
- Quản lý tài khoản lãnh đạo và xem góc nhìn quản trị bằng Google Classroom.
- Hỗ trợ diễn đàn thảo luận nhóm và bảng xếp hạng do Slooh quản lý.
- Mỗi lãnh đạo đều được nhận bản sao tuyển tập 'The Saturn Above It' của Slooh.

Thông số dàn kính thiên văn:

Slooh Chile
Chile One


Telescope: Wide-Field

Telescope Specifications

Telescope Type: Schmidt-Cassegrain Catadioptric (SCT)
Telescope Manufacturer: Celestron
Effective Aperture: 355.6mm (14")
Focal Length: 3910mm (154")
Native Focal Ratio: f/11
Focal Reducer: None
Effective Focal Ratio: f/11
Camera Manufacturer: SBIG
Camera Model: STL-11000M
CCD Type: Kodak KAI-11000
Horizontal Resolution: 4008
Vertical Resolution: 2672
Delivered Horiz Resolution: 1336
Delivered Vert Resolution: 891
Pixel Size: 9x9µm
Sensor Size: 36.072x24.048mm
Peak QE: 42%
Filters: Luminance, Red, Green, Blue, Clear
Image Scale: 0.47 arcsecs/pixel
Image North Angle: 0 (North-Up)
Image Horiz FOV (Arcmin): 31
Image Vert FOV (Arcmin): 21
Image Resolution: Binning 1x1: 4008x2672 Binning 2x2: 2004x1336 Binning 3x3: 1336x891
Min Object Size (Arcsec): 1
Max Object Size (Arcsec): 3780

—————————————

Telescope: Ultra-Wide-Field

Telescope Specifications

Telescope Type: Apochromatic Refractor Telescope
Telescope Manufacturer: Takahashi
Effective Aperture: 90mm (3.4")
Focal Length: 405mm (16")
Native Focal Ratio: f/4.5
Focal Reducer: None
Effective Focal Ratio: f/4.5
Camera Manufacturer: SBIG
Camera Model: ST-2000XM
CCD Type: Kodak KAI-2020
Horizontal Resolution: 1600
Vertical Resolution: 1200
Delivered Horiz Resolution: 800
Delivered Vert Resolution: 600
Pixel Size: 7.4x7.4µm
Sensor Size: 11.84x8.88
Peak QE: 55%
Filters: Luminance, Red, Green, Blue, H-alpha
Image Scale: 3.07 arcsecs/pixel
Image North Angle: 0 (North-Up)
Image Horiz FOV (Arcmin): 84
Image Vert FOV (Arcmin): 60
Image Resolution: Binning 1x1: 1600x1200 Binning 2x2: 800x600 Binning 3x3: 533x400
Min Object Size (Arcsec): 840
Max Object Size (Arcsec): 10800

—————————————

Observatory Location

Hemisphere: Southern
Latitude: 33° 16' 09" S
Longitude: 70° 32' 04" W
Altitude: 1,450M (4,756FT)
Time Zone: CLT (UTC-04:00)
Minor Planet Center Code: W88


Slooh Canary Islands
Canary One


Telescope: Half Meter

Telescope Specifications

Telescope Type: Corrected Dall-Kirkham
Telescope Manufacturer: PlaneWave
Effective Aperture: 508mm (20")
Focal Length: 3454mm (135.98")
Native Focal Ratio: f/6.8
Focal Reducer: None
Effective Focal Ratio: f/6.8
Camera Manufacturer: Finger Lakes Instruments
Camera Model: PL09000
CCD Type: Kodak KAF-09000
Horizontal Resolution: 3056
Vertical Resolution: 3056
Delivered Horiz Resolution: 1018
Delivered Vert Resolution: 1018
Pixel Size: 12x12µm
Sensor Size: 36.372x36.672mm
Peak QE: 64% at 550nm
Anti Blooming: >100x saturation exposure
Digitization Speed: 1MHz, 8MHz
Filter Manufacturer: Astrodon
Filter Type: Generation 2 E-Series
Filters: Luminance, Red, Green, Blue, H-alpha
Image Scale: 0.717 arcsecs/pixel
Image North Angle: 0 (North-Up)
Image Horiz FOV (Arcmin): 37
Image Vert FOV (Arcmin): 37
Image Resolution: Binning 1x1: 3056x3056 Binning 2x2: 1528x1528 Binning 3x3: 1018x1018
Min Object Size (Arcsec): 370
Max Object Size (Arcsec): 6660

—————————————

Observatory Location

Hemisphere: Northern
Latitude: 28° 17' 59" N
Longitude: 16° 30' 30" W
Altitude: 2,372M (7,783FT)
Time Zone: WET (UTC+00:00)
Minor Planet Center Code: G40


Slooh Canary Islands
Canary Two


Telescope: Wide-Field

Telescope Specifications

Telescope Type: Corrected Dall-Kirkham
Telescope Manufacturer: PlaneWave
Effective Aperture: 432mm (17")
Focal Length: 2938mm (115.71")
Native Focal Ratio: f/6.8
Focal Reducer: None
Effective Focal Ratio: f/6.8
Camera Manufacturer: Finger Lakes Instruments
Camera Model: PL16803
CCD Type: Kodak KAF-16803
Horizontal Resolution: 4096
Vertical Resolution: 4096
Delivered Horiz Resolution: 2048
Delivered Vert Resolution: 2048
Pixel Size: 9x9µm
Sensor Size: 36.864x36.864
Peak QE: 60% at 550nm
Full Well Capacity: 100,000 e-
Digitization Speed: 1MHz, 8MHz
Typical System Noise: 10e- @ 1 MHz
Typical Max Cooling: 55ºC Below Ambient
Typical Dark Current: <0.005 e-/pixel/sec at -33ºC
Non-Linearity: <1%
Filter Manufacturer: Astrodon
Filter Type: Tru-Balance Generation II E-Series
Filters: Luminance, Red, Green, Blue, H-alpha
Image Scale: 0.63 arcsecs/pixel
Image North Angle: 0 (North-Up)
Image Horiz FOV (Arcmin): 43
Image Vert FOV (Arcmin): 43
Image Resolution: Binning 1x1: 4096x4096 Binning 2x2: 2048x2048 Binning 3x3: 1365x1365
Min Object Size (Arcsec): 430
Max Object Size (Arcsec): 7740

—————————————

Telescope: Ultra-Wide-Field

Telescope Specifications

Telescope Type: Apochromatic Refractor Telescope
Telescope Manufacturer: TeleVue
Effective Aperture: 85mm (3.3")
Focal Length: 595mm (23.4")
Native Focal Ratio: f/7
Focal Reducer: 0.8x
Effective Focal Ratio: f/5.6
Camera Manufacturer: SBIG
Camera Model: ST-10XME
CCD Type: Kodak KAF-3200E (Class 1)
Horizontal Resolution: 2184
Vertical Resolution: 1472
Delivered Horiz Resolution: 1092
Delivered Vert Resolution: 736
Pixel Size: 6.8x6.8µm
Sensor Size: 14.851x10.010
Peak QE: 85%
Filters: Luminance, Red, Green, Blue, H-alpha
Image Scale: 2.94 arcsecs/pixel
Image North Angle: 0 (North-Up)
Image Horiz FOV (Arcmin): 107
Image Vert FOV (Arcmin): 72
Image Resolution: Binning 1x1: 2184x1472 Binning 2x2: 1092x736 Binning 3x3: 728x490
Min Object Size (Arcsec): 1070
Max Object Size (Arcsec): 12960

—————————————

Observatory Location

Hemisphere: Northern
Latitude: 28° 17' 59" N
Longitude: 16° 30' 30" W
Altitude: 2,372M (7,783FT)
Time Zone: WET (UTC+00:00)
Minor Planet Center Code: G40


Slooh Canary Islands
Canary Three


Telescope: Deep Sky

Telescope Specifications

Telescope Type: Rowe-Ackermann Schmidt Astrograph
Telescope Manufacturer: Celestron
Effective Aperture: 279mm (11")
Focal Length: 620mm
Native Focal Ratio: f/2.22
Focal Reducer: None
Effective Focal Ratio: f/2.22
Camera Manufacturer: Celestron
Camera Model: Nightscape 8300 Colour
CCD Type: Kodak KAF-8300C
Horizontal Resolution: 3326
Vertical Resolution: 2504
Delivered Horiz Resolution: TBC
Delivered Vert Resolution: TBC
Pixel Size: 5.4x5.4µm
Sensor Size: 17.96x13.52mm
Peak QE: 33%@630 nm; 40%@550 nm; 33%@470 nm
Full Well Capacity: ~25,500 e-
Typical System Noise: 8 e-
Typical Max Cooling: 20ºC Below Ambient
Typical Dark Current: 0.15e-/pixel/second
AD Converter: 16-bit
AD Gain: 0.37 e- /ADU
Filter Manufacturer: Not Applicable
Filter Type: Not Applicable
Filters: Not Applicable
Image Horiz FOV (Arcmin): 99
Image Vert FOV (Arcmin): 75
Image Resolution: 3326x2504
Min Object Size (Arcsec): 1120
Max Object Size (Arcsec): 15120

—————————————

Telescope: Constellation Cam

Telescope Specifications

Telescope Type: Canon lens
Telescope Manufacturer: Canon
Camera Manufacturer: Canon
Camera Model: EOS 450D
CCD Type: CMOS APS-C
Horizontal Resolution: 4272
Vertical Resolution: 2848
Delivered Horiz Resolution: 1280
Delivered Vert Resolution: 853
Pixel Size: 5.2x5.2µm
Sensor Size: 22.2x14.8mm
Peak QE: Not Applicable
Anti Blooming: Not Applicable
Full Well Capacity: Not Applicable
Digitization Speed: Not Applicable
Typical System Noise: Not Applicable
Typical Max Cooling: Not Applicable
Typical Dark Current: Not Applicable
AD Gain: Not Applicable
Filter Manufacturer: Not Applicable
Filter Type: Not Applicable
Filters: Not Applicable
Image North Angle: 0 (North-Up)
Image Horiz FOV (Arcmin): 1440
Image Vert FOV (Arcmin): 960
Image Resolution: 1280x853
Min Object Size (Arcsec): 14400
Max Object Size (Arcsec): 172800

—————————————

Observatory Location

Hemisphere: Northern
Latitude: 28° 17' 59" N
Longitude: 16° 30' 30" W
Altitude: 2,372M (7,783FT)
Time Zone: WET (UTC+00:00)
Minor Planet Center Code: G40


Slooh Canary Islands
Canary Four


Telescope: Solar System

Telescope Specifications

Telescope Type: Schmidt-Cassegrain Catadioptric (SCT) Edge-HD
Telescope Manufacturer: Celestron
Effective Aperture: 355.6mm (14")
Focal Length: 3910mm (154")
Native Focal Ratio: f/11
Focal Reducer: None
Effective Focal Ratio: f/11
Camera Manufacturer: SBIG
Camera Model: STT-8300M
CCD Type: Kodak KAF-8300
Horizontal Resolution: 3326
Vertical Resolution: 2504
Delivered Horiz Resolution: TBC
Delivered Vert Resolution: TBC
Pixel Size: 5.4x5.4µm
Sensor Size: 17.96x13.52mm
Peak QE: 56%
Anti Blooming: 1000x
Full Well Capacity: ~25,500 e-
Digitization Speed: 10 Megapixels/Second
Typical System Noise: ~9.3e- rms
Typical Max Cooling: 55ºC Below Ambient
Typical Dark Current: 0.02 e- /pixel/sec at -15ºC
AD Converter: 16-bit
AD Gain: 0.37 e- /ADU
Filter Manufacturer: Baader
Filters: Luminance, Red, Green, Blue, H-alpha, OIII, SII
Image Horiz FOV (Arcmin): 16
Image Vert FOV (Arcmin): 12
Image Resolution: Binning 1x1: 3326x2504 Binning 2x2: 1663x1252 Binning 3x3: 1109x835
Min Object Size (Arcsec): 1
Max Object Size (Arcsec): 2160

—————————————

Observatory Location

Hemisphere: Northern
Latitude: 28° 17' 59" N
Longitude: 16° 30' 30" W
Altitude: 2,372M (7,783FT)
Time Zone: WET (UTC+00:00)
Minor Planet Center Code: G40


Slooh Canary Islands
Canary Five


Telescope: Solar Telescope

Telescope Specifications

Telescope Type: H-Alpha Double Stacked Refractor
Telescope Manufacturer: Lunt
Effective Aperture: 60mm (2.36")
Focal Length: 500mm (19.7")
Native Focal Ratio: f/8.3
Focal Reducer: None
Effective Focal Ratio: f/8.3
Camera Manufacturer: Celestron
Camera Model: Skyris 236 High-Frame-Rate Video
CCD Type: Sony EXMOR IMX236 CMOS
Horizontal Resolution: 1920
Vertical Resolution: 1200
Delivered Horiz Resolution: 1920
Delivered Vert Resolution: 1200
Pixel Size: 2.8x2.8µm
Sensor Size: 5.38x3.36
Peak QE: Not Applicable
Anti Blooming: Not Applicable
Full Well Capacity: Not Applicable
Digitization Speed: Not Applicable
Typical System Noise: Not Applicable
Typical Max Cooling: Not Applicable
Typical Dark Current: Not Applicable
AD Converter: 12-bit
AD Gain: Not Applicable
Filter Manufacturer: Not Applicable
Filter Type: Not Applicable
Filters: Not Applicable
Image North Angle: 0 (North-Up)
Image Resolution: 1920x1200

—————————————

Observatory Location

Hemisphere: Northern
Latitude: 28° 17' 59" N
Longitude: 16° 30' 30" W
Altitude: 2,372M (7,783FT)
Time Zone: WET (UTC+00:00)
Minor Planet Center Code: G40

Giao diện điều khiển kính thiên văn:Một vài ảnh chụp qua kính:Tinh vân Orion (M42) - Kính Canary Two/Canary Wide-FieldSao Thổ - Kính Canary Four/Canary Solar SystemSao Mộc - Kính Canary Four/Canary Solar SystemNova V329 Per - Kính Canary Three/Canary Deep SkyTinh vân Lagoon (M8) - Kính Canary Two/Canary Wide-FieldTinh vân Trifid (M20) - Kính Canary Two/Canary Wide-Field

Nguyễn Tùng Lâm
Hội Thiên văn Nghiệp dư Hà Nội HAS