Hiện nay do nhiều nick spam đăng ký thành viên nên các bạn hãy đăng ký qua liên kết dưới đây

https://goo.gl/forms/FVmEnwtuFvfP9TJI3

Hoac đăng ký qua Facebook: https://www.facebook.com/groups/congdongthienvanhanoi