cuahangthienvan@gmail.com 098.737.1688
Cửa hàng thiên văn học

Thị kính chữ thập K20mm

270,000 

Chuẩn thị kính 1.25″, tiêu cự 20mm.

  1. Dùng để chế kính tìm mục tiêu (finder) cho kính thiên văn (trong trường hợp này cần có thêm 1 vật kính nữa, có thể xem tham khảo ở đây: http://thienvanhanoi.org/cuahang/product/bo-kit-finder-tieu-sac-6×30/)
  1. Sử dụng để chuẩn trực trục cực (polar align) cho các loại chân EQ bằng phương pháp drift alignment trong trường hợp thời tiết xâu không nhìn thấy sao Bắc cực và không có kính định vị sao Bắc cực (các bạn xem hướng dẫn cụ thể tại đây: http://www.andysshotglass.com/DriftAlignment.html)

hotline 0987371688

Thị kính chữ thập K20mm chuẩn 1.25″ có dây chữ thập bên trong, vỏ ngoài thị kính có ren xoáy có thể xoay tự do trong phần chân của thị kính (barel) để thay đổi vị trí của thị kính hoặc phương vị của dây chữ thập.

Công dụng:

  1. Dùng để chế kính tìm mục tiêu (finder) cho kính thiên văn (trong trường hợp này cần có thêm 1 vật kính nữa, có thể xem tham khảo ở đây: http://thienvanhanoi.org/cuahang/product/bo-kit-finder-tieu-sac-6×30/)

 

  1. Sử dụng để chuẩn trực trục cực (polar align) cho các loại chân EQ bằng phương pháp drift alignment trong trường hợp thời tiết xâu không nhìn thấy sao Bắc cực và không có kính định vị sao Bắc cực (các bạn xem hướng dẫn cụ thể tại đây: http://www.andysshotglass.com/DriftAlignment.html)

Cross Eyepiece 001 Cross Eyepiece 02