cuahangthienvan@gmail.com 098.737.1688
Ống nhòm dạng thẳng (Roof)