cuahangthienvan@gmail.com 0989.395.648
Ống nhòm dạng thẳng (Roof)